INFOWORK s.r.o.

Konzultace, poradenství v oblasti technických zařízení (elektroenergetika)

Elektroenergetika

Cílem práce v elektroenergetice je hospodárné vynaložení finančních prostředků za odebranou elektrickou energii a její přenos.

Předcházení placení cenových přirážek za nedodržení ostatních smluvních hodnot.

Vyhodnocováním smluvních hodnot odběrného místa lze za určitých podmínek navrhovat úsporná technická opatření (kompenzace, hlídání maxima, atd.).

Realizace zakázky

Další služby

Energetický audit
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
Opravy vyhrazených elektrických zařízení, měření elektromagnetické kompatibility, posouzení mechanické bezpečnosti
Konzultace, poradenství v oblasti technických zařízení (elektroenergetika)
Školení, ověřování odborné způsobilosti
Odborné služby v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně
Komplexní příprava organizací pro certifikaci dle ISO 9001:2001 a následná správa systému
Zpracování žádosti o podnikatelský úvěr pro banky, včetně vypracování podnikatelského záměru

Copyright © 2004, 2005, 2006 INFOWORK s.r.o.
TOPlist