INFOWORK s.r.o.

Školení, ověřování odborné způsobilosti

dle vyhlášky č.50 / 1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Prováděných pro pracovníky v elektrotechnice

pracovníci bez elektrotechnické kvalifikace       § 3
pracovníci poučení       § 4
pracovníci znalí       § 5
pracovníci znalí s vyšší kvalifikací
      - pro samostatnou činnost       § 6
      - pro řízení činnosti       § 7
      - pro řízení činnosti dodavatelským způsobem       § 8

Prováděných následujícím postupem

Další služby

Energetický audit
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
Opravy vyhrazených elektrických zařízení, měření elektromagnetické kompatibility, posouzení mechanické bezpečnosti
Konzultace, poradenství v oblasti technických zařízení (elektroenergetika)
Školení, ověřování odborné způsobilosti
Odborné služby v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně
Komplexní příprava organizací pro certifikaci dle ISO 9001:2001 a následná správa systému
Zpracování žádosti o podnikatelský úvěr pro banky, včetně vypracování podnikatelského záměru

Copyright © 2004, 2005, 2006 INFOWORK s.r.o.
TOPlist