INFOWORK s.r.o.

Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení

Revize vyhrazených elektrických zařízení nízkého a vysokého napětí

Prováděných na elektroinstalaci:

  • trafostanic
  • objektů a staveb
  • přípojek a přívodů
  • pracovních strojů
  • automatizovaných pracovišť
  • pracovních linek
  • spotřebičů a ručního nářadí
  • ostatní dle požadavků

Revize zařízení určených k ochraně před atmosférickou elektřinou (hromosvodové soustavy)

Revize jsou prováděné následujícím postupem:

Další služby

Energetický audit
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
Opravy vyhrazených elektrických zařízení, měření elektromagnetické kompatibility, posouzení mechanické bezpečnosti
Konzultace, poradenství v oblasti technických zařízení (elektroenergetika)
Školení, ověřování odborné způsobilosti
Odborné služby v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně
Komplexní příprava organizací pro certifikaci dle ISO 9001:2001 a následná správa systému
Zpracování žádosti o podnikatelský úvěr pro banky, včetně vypracování podnikatelského záměru

Copyright © 2004, 2005, 2006 INFOWORK s.r.o.
TOPlist