INFOWORK s.r.o.

Energetický audit

Prováděný:

 • identifikační údaje
 • popis výchozího stavu
 • energetické vstupy a výstupy
  • vlastní energetické zdroje
  • rozvod energie
  • spotřebiče energie
  • fyzikální stav stavebních konstrukcí
  • spotřeba tepla na vytápění
  • hodnoty součinitele prostupu tepla
  • energetické požadavky na budovy
  • referenční spotřeby energie před zahájením projektu
 • zhodnocení výchozího stavu
  • základní roční energetická bilance
  • roční energetická účinnost
  • vnější energetické vstupy
  • charakteristiky výchozího stavu
 • návrh opatření ke snížení spotřeby energie
  • oblast výroby,distribuce a spotřeby
  • oblast stavebních konstrukcí budov
  • oblast elektrického osvětlení
  • oblast využití energetických zdrojů
 • formulace souborů energeticky úsporných opatření
 • rozdělení opatření
  • beznákladová
  • nízkonákladová
  • vysokonákladová
 • ekonomické vyhodnocení
 • vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí
 • výběr optimální varianty energeticky úsporného projektu
 • závazné výstupy energetického auditu
 • závěrečné doporučení

Další služby

Energetický audit
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
Opravy vyhrazených elektrických zařízení, měření elektromagnetické kompatibility, posouzení mechanické bezpečnosti
Konzultace, poradenství v oblasti technických zařízení (elektroenergetika)
Školení, ověřování odborné způsobilosti
Odborné služby v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně
Komplexní příprava organizací pro certifikaci dle ISO 9001:2001 a následná správa systému
Zpracování žádosti o podnikatelský úvěr pro banky, včetně vypracování podnikatelského záměru

Copyright © 2004, 2005, 2006 INFOWORK s.r.o.
TOPlist